Follow Us:

Contact Us:

04 2268 9955

0966 960 125

Typography

Typography nhập môn cho người chưa biết gì

Typography nhập môn cho người chưa biết gì

Typography là gì? Ta có thể bắt gặp typography ở khắp mọi nơi, trong sách, trên website, thậm chí là ngay trong vật dụng hàng ngày: biển báo đường bộ,

Nghệ thuật hand lettering trong Typography

Nghệ thuật hand lettering trong Typography

Hand lettering đang tạo thành một cơn sốt trên toàn thế giới, trở thành một sự kết nối đẹp đẽ – vị trí giao nhau – giữa thiết kế và