Follow Us:

Contact Us:

04 2268 9955

0966 960 125

Tag "Illustrator"

Vẽ hình con vật, nhân vật | BTVN AI Online

Vẽ hình con vật, nhân vật | BTVN AI Online

Yêu cầu: – Vẽ hình con vật, nhân vật – Không cần giống hình – Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm – Xuất file định dạng JPEG Hướng dẫn nộp BTVN  > links

Vẽ phong cảnh thiên nhiên | BTVN AI Online

Vẽ phong cảnh thiên nhiên | BTVN AI Online

Yêu cầu: – Vẽ phong cảnh thiên nhiên – Không cần giống hình – Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm – Xuất file định dạng JPEG Hướng dẫn nộp BTVN  > links Support

Hướng dẫn tự học thiết kế đồ hoạ cho người mới

Hướng dẫn tự học thiết kế đồ hoạ cho người mới

Nếu bạn đang chân ướt chân ráo bước chân trên con đường tự học thiết kế đồ hoạ, thì xin chúc mừng bạn, bài viết này sẽ giúp các bạn