BTVN TKTT Online | Buoi 8
Tài Liệu Học

BTVN TKTT Online | Buoi 8

– Xử lý 1 bức ảnh theo concept ( Before, After , ghép 2 ảnh trước khi chỉnh sửa và sau khi chỉnh sửa thành 1 bức, Đối với ảnh đổi mặt, ghép mặt thì cần có 3 ảnh, 2 ảnh before và 1 ảnh after)
– Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm
– Xuất file định dạng JPEG

 

Support Onlinem.me/taptanhdohoa

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *