BTVN TKTT Online | Buoi 6
Tài Liệu Học

BTVN TKTT Online | Buoi 6

Yêu cầu:
– Sử dụng tài nguyên trong link sau để cắt ghép thành 1 tác phẩm theo mẫu
– Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm
– Xuất file định dạng JPEG

Tài nguyên bài tâp > Tải tại đây

Support Onlinem.me/taptanhdohoa

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *