BTVN TKTT Online | Buoi 1
Tài Liệu Học

BTVN TKTT Online | Buoi 1

Yêu cầu
– Sử dụng các tài nguyên có sẵn để đồ
– Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm
– Xuất file định dạng JPEG

Hotline hỗ trợ bài học > m.me/taptanhdohoa

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *