BTVN tktt Online | Buoi 7
Tài Liệu Học

BTVN tktt Online | Buoi 7

Yêu cầu:
– Sử dụng layer mask và chế độ hoà trộn Soft Light để tạo tác phẩm double exposure
– Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm
– Xuất file định dạng JPEG

Support Onlinem.me/taptanhdohoa

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *