BTVN PTS Online | Buoi 5
Tài Liệu Học

BTVN PTS Online | Buoi 5

Yêu cầu:
– Tạo poster đơn gản chỉ sử dụng chữ làm chính
– Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm
– Xuất file định dạng JPEG

Tài nguyên bài tâp > Tải tại đây

Hướng dẫn post BTVN  > links

Support Onlinem.me/taptanhdohoa

No Comments

comment No comments yet

You can be first to leave a comment

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *