Follow Us:

Contact Us:

04 2268 9955

0966 960 125

Blog

Cách tạo hiệu ứng Double Exposure với Photoshop

Cách tạo hiệu ứng Double Exposure với Photoshop

Double Exposure– hiệu ứng tưởng chừng như chỉ dùng trong những bức ảnh từ thập niên 80, nay lại rất được các nhà thiết kế ưa chuộng. Làm thế nào

4 LÝ DO NGƯỜI TRẺ NÊN HỌC THIẾT KẾ

4 LÝ DO NGƯỜI TRẺ NÊN HỌC THIẾT KẾ

Những năm gần đây, Thiết kế đang nổi lên như là một xu hướng thịnh hành ở Việt Nam. Vậy biết Thiết kế mang lại cho bạn những cơ hội

BTVN Video Online Buoi 5

Yêu cầu: – Lựa chọn 1 trong 3 option sau để hoàn thành BTVN – Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm – Xuất file định dạng .mp4 Support Online > m.me/taptanhdohoa Option

BTVN Video Online Buoi 6

Yêu cầu: – Lựa chọn 1 trong 5 option sau để hoàn thành BTVN – Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm – Xuất file định dạng .mp4 Support Online > m.me/taptanhdohoa Option 1 :

BTVN Video Online Buoi 5

Yêu cầu: – Lựa chọn 1 trong 3 option sau để hoàn thành BTVN – Sử dụng tài nguyên trong link sau để hoàn thành 1 tác phẩm theo mẫu

BTVN Video Online Buoi 4

Yêu cầu: – Sử dụng tài nguyên trong link sau để hoàn thành 1 tác phẩm theo mẫu – Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm – Xuất file định dạng .mp4

BTVN Video Online Buoi 3

Yêu cầu: – Sử dụng tài nguyên trong link sau để hoàn thành 1 tác phẩm theo mẫu – Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm – Xuất file định dạng .mp4

BTVN Video Online Buoi 2

Yêu cầu: – Sử dụng tài nguyên trong link sau để hoàn thành 1 tác phẩm theo mẫu – Khuyến khích các bạn sáng tạo thêm – Xuất file định dạng .mp4

BTVN Video Online Buoi 1

Yêu cầu: – Lựa chọn 1 trong 3 option sau để hoàn thành BTVN – Sử dụng tài nguyên trong link sau để hoàn thành 1 tác phẩm theo mẫu

BTVN TKTT Online | Buoi 8

BTVN TKTT Online | Buoi 8

– Xử lý 1 bức ảnh theo concept ( Before, After , ghép 2 ảnh trước khi chỉnh sửa và sau khi chỉnh sửa thành 1 bức, Đối với ảnh đổi